Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestelde of gekochte artikelen via de V.B.Center webshop.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

Bestellen

Als er een bestelling is geplaatst gaan wij er van uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en dat u daar ook mee akkoord gaat. 
V.B.Center nv behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of een eventuele koper te weigeren.

Betaling via overschrijving

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met daarin het totale verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten. 

De betaling dient te gebeuren binnen de 7 dagen na de plaatsing van uw bestelling. Als wij na 7 dagen geen betaling hebben ontvangen, zullen wij de bestelling ongedaan maken.

Annulering

Een bestelling annuleren doet u door een e-mail naar V.B.Center nv te sturen binnen de 12 uur na het plaatsen van uw bestelling, in het geval het gaat om producten die door V.B.Center nv dient te worden geleverd en binnen de 24 uur indien u hebt aangegeven dat u het product wenst af te halen.

De annulering is pas geldig nadat u van ons te bevestiging een e-mail heeft ontvangen.

Retourneren artikelen

U behoudt het recht om de artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst retour te zenden naar V.B.Center nv. Indien u de artikelen binnen die gestelde termijn retour zendt, verzoeken wij u om ons een e-mail te zenden waarin de retourzending wordt aangekondigd. De goederen dienen in originele staat retour gestuurd te worden. De goederen zullen niet teruggenomen worden als deze in de ongeschonden originele verpakking worden teruggestuurd.

Wij verzoeken u duidelijk uw naam en adres op de retourzending te vermelden. De kosten verbonden aan het retour zenden van de artikelen komen voor rekening van de koper. Indien een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is, zullen wij dit in mindering brengen op het terug te storten aankoopbedrag. Wij raden u aan om de retourzending aangetekend te versturen en te verzekeren voor de marktwaarde van de teruggestuurde goederen. Het aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen retour storten, nadat wij de retourzending hebben ontvangen.

Indien u een ander product heeft ontvangen dan u besteld heeft, controleert u allereerst of de code, aanwezig op het product, overeenstemt met de productcode op de website of op de factuur. Indien de codes verschillend zijn, kan u het product binnen 7 dagen na afhaling retourneren, op voorwaarde dat het product nog in de originele verpakking zit en niet gebruikt is. U neemt contact op met V.B.Center nv. In geen geval stuurt u het product rechtstreeks naar V.B.Center nv. Eens alle formaliteiten afgehandeld zijn wordt overgegaan tot terugbetaling van de retour. Verzendingskosten worden niet terugbetaald.

Klachten

Indien u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door middel van een e-mail naar info@vbcenter.be te sturen. Wij zullen dan contact met u opnemen om een passende oplossing te vinden.

Overmacht

Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

Geschillen

Indien er geen minnelijke schikking kan worden gevonden is de rechtbank van Mechelen bevoegd voor het regelen van de geschillen. V.B.Center nv houdt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te richten indien ze dit nodig acht.

Contactgegevens

V.B. Center NV, Rijmenamseweg 181B, B-2820 Bonheiden
+32 15 51 17 01 -  info@vbcenter.be
BTW nr: BE 0406.438.809

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking